EVALUATIE SPECIALE RELATIVITEITSTHEORIE - voorjaar 1998

Vraag1#2#3# 4#5# Gem Std
Presentatie v.d. docent?zeer slecht0 slecht 1matig 4goed 16 zeer goed 5 4.0 0.7
Moeilijkheid v.d. stof?zeer moeilijk0 moeilijk13redelijk12vrij gemakkelijk 1zeer gemakkelijk 02.50.6
Kwaliteit v.h. lesmateriaal?onbegrijpelijk1 onduidelijk0matig5duidelijk 19zeer duidelijk13.70.7
Heeft SRT je belangstelling gestimuleerd?nauwelijks 2 enigszins2matig 7sterk 10 zeer sterk 43.51.1
Verhouding studielast/ studiepunten?veel te weinig stp0 vrij weinig stp5goed19vrij veel stp1veel teveel stp02.60.5
Aansluiting bij voorkennis?zeer slecht 1 slecht4matig8goed9 uitstekend4 3.4 1.0
Veel geleerd bij SRT?zeer weinig 0 weinig 1matig 7veel 15 zeer veel 33.8 0.7

Opmerkingen

Hieronder alle opmerkingen en suggesties die werden gemaakt bij de invulling van de evaluatieformulieren in 1998.


EXTRA VRAGENLIJST SPECIALE RELATIVITEITSTHEORIE - voorjaar 1998

1.
Zou je graag een werkgroep bij dit college hebben?
a.
Nee. (5)
b.
12 uur college (i.p.v. 14 uur) + 2 middagen werkgroep. (20)
c.
Anders, nl.:
- 14 uur college en meer dan 2 middagen werkgroep
- 10 uur college en 3 of 4 middagen werkgroep
- 14 uur college en 2 middagen werkgroep

2.
Ben je tevreden met het dictaat?
a.
De combinatie van dictaat (formeel) en aanvullingen (fysische achtergronden) is precies goed. (5)
i.
Handhaaf de herkenbare scheiding tussen deze twee aspecten. (5)
ii.
Maak het dictaat en de aanvullingen tot een geheel, zonder inkorting van het formele deel. (6)
b.
Het dictaat is te formeel - pas dit deel meer aan bij de stijl van de aanvullingen. (9)
c.
Wat kan nog meer beter:
- Niet prettig te moeten afwisselen tussen lezen van dictaat en aanvullingen. (2)
- Meer gedachtenexperimenten als voorbeeld
- Minder lineaire algebra
- Redelijk

3.
Vond je het prettig om huiswerkopgaven in te leveren en mee te laten tellen voor het tentamen.
a.
Wel prettig. (26)
- Alleen niet erg gunstig, als je niets overschrijft
b.
Niet prettig, omdat:
- Opgaven erg moeilijk en heleboel schrijven over.
- Het moest te vroeg worden ingeleverd.
- Te grote belasting.

4.
Ik heb nog de volgende drukfouten in het dictaat en de aanvullingen gevonden.
- Dank voor jullie correcties.

5.
Gebruik de rest voor wat je vindt van de Webpagina en voor andere opmerkingen die je graag kwijt wil:
- Webpagina zeer handig en goed. Eerder omzetten van Postscript naar HTML.
- De Webpagina als aanvulling op het college (niet het dictaat) werkt goed.
- Stencils makkelijker dan een Webpagina (die je moet afdrukken).
- Niet iedereen heeft thuis de `Acrobat Reader'.
- Combinatie internet en college erg prettig.
- Duidelijker herzieningen aangeven.
- Webpagina Ok!
- Meer tijd tussen het laatste college en het tentamen. (2)
- Niveau te hoog in verhouding met de 2 studiepunten.
- Opgaven duidelijker formuleren.
- Het was een aangenaam college.

Dank aan de 28 studenten die de vragenlijst hebben ingevuld!EVALUATIE SPECIALE RELATIVITEITSTHEORIE - voorjaar 1999

Vraag1#2#3# 4#5# Gem Std
Presentatie v.d. docent?zeer slecht0 slecht 2matig 6goed 8 zeer goed 0 3.4 0.7
Moeilijkheid v.d. stof?zeer moeilijk0 moeilijk6redelijk10vrij gemakkelijk 0zeer gemakkelijk 02.60.5
Kwaliteit v.h. lesmateriaal?onbegrijpelijk0 onduidelijk5matig4duidelijk 7zeer duidelijk03.10.9
Heeft SRT je belangstelling gestimuleerd?nauwelijks 0 enigszins3matig 3sterk 7 zeer sterk 33.61.0
Verhouding studielast/ studiepunten?veel te weinig stp 1vrij weinig stp2goed13 vrij veel stp0veel teveel stp0 - -
Aansluiting bij voorkennis?zeer slecht 0 slecht1matig5goed8 uitstekend2 3.7 0.8
Veel geleerd bij SRT?zeer weinig 0 weinig 0matig 6veel 10 zeer veel 03.6 0.5
Hoorcollege zinvol?totaal overbodig0 vrij nutteloos4redelijk9vrij nuttig 1zeer zinvol 23.10.9
Werkcollege zinvol?totaal overbodig2 vrij nutteloos4redelijk3vrij nuttig 6zeer zinvol 13.01.2

Opmerkingen

Hieronder alle opmerkingen en suggesties die werden gemaakt bij de invulling van de evaluatieformulieren in 1999.
Enkele reacties van de docent:

Het college in 1998 en 1999 was hetzelfde, de verdeling van de tijd over de onderwerpen ook. In 1998 waren er geen werkcolleges, maar wel een huiswerktentamen. Er waren ook geen uitwerkingen bij een oefententamen. Alle tentamens hebben minstens een opgave over relativistisch kinematica/dynamica, dat was vorig jaar zo en zal niet veranderen. Aan de stof van het halve tentamen zijn twee collegedagen besteed (3 uur in totaal). Uiteraard komen in dat deel van de stof ook veel van de eerdere inzichten en resultaten aan bod. Dat is de belangrijkste reden dat het minder tijd en ruimte heeft gekregen, maar wel een essentieel onderdeel van het college vormt. Verbeteringen voor volgend jaar: de laatste werkgroepmiddag zal een week eerder vallen. Hierdoor kan die middag meer geoefend worden met de opgaven over de kinematica/dynamica, waarvan er vooral in de extra oefenopgaven veel zijn opgenomen. Ik zal er rekening mee houden dat het op prijs wordt gesteld op het college wat meer tijd te nemen voor dit deel van de stof. Ook zal getracht worden meer assistentie te regelen bij de werkgroepmiddagen.

Mijn verontschuldigingen aan diegenen die zich aan de fouten in de syllabus hebben gestoord. De fouten in de syllabus van 1999 waren, op een uitzondering na, typefouten ontstaan door de samenvoeging van de syllabus van Dr. Bongaarts en de aanvullingen van 1998. Alle fouten werden direkt op de Webpagina vermeld, en nog eens apart aan het einde van het college uitgedeeld.

Wat betreft het tekenen van de grafiek van een onbekende functie: dat hier niet het onmogelijke werd gevraagd, kan men zien op pag. 28 van de syllabus, verg. (4.50-51). Op verzoek van een van de studenten zijn tijdens het tentamen deze definities op het bord geschreven. Desalniettemin, als ik me had gerealiseerd dat deze functies de studenten had afgeschrikt dan had ik ze bij de betreffende tentamenopgave nogmaals gedefinieerd, of vermeden.

Dat een van de studenten aangeeft zich geremd te voelen in het stellen van vragen betreur ik zeer, omdat ik juist heb geprobeerd het stellen van vragen aan te moedigen. Een domme vraag bestaat niet, een dom antwoord wel. Zelfs de docent te vragen wat langzamer te gaan is al een goede vraag, waarmee bovendien ongetwijfeld ook andere studenten een dienst wordt bewezen. Zonder respons van de studenten gaat de docent af op zijn ervaringen van voorgaande jaren. Onderwijs dient een interactieve bezigheid te zijn.

Dat ik op de webpagina zou hebben geschreven dat de studenten dom zijn is niet in overeenstemming met wat daar staat. Slordig denkwerk is niet synoniem met dom. Dat een slecht gemaakt tentamen tot frustraties aanleiding geeft is menselijk. Laat ik benadrukken dat een docent niets lievers ziet dan dat een tentamen goed wordt gemaakt, zodat duidelijk wordt dat de studenten veel van het college hebben opgestoken. Het einddoel van college geven is niet het afnemen van een tentamen, het is het overdragen van kennis, inzicht en geestdrift.

Over de definitie van "krachtterm" verschillen we kennelijk van mening. Tegenover een schouderklopje, aangegeven met "prima", mag natuurlijk ook een opmerking staan die het tegengestelde weergeeft. Als de betreffende student me ervan overtuigt dat ik te ver ben gegaan, dan bied ik gaarne mijn verontschuldiging aan.

Het is jammer dat meer dan de helft van de studenten niet de moeite hebben genomen het evaluatieformulier in te vullen.

Dank aan de 16 studenten die het evaluatieformulier wel hebben ingevuldEVALUATIE SPECIALE RELATIVITEITSTHEORIE - voorjaar 2000

Vraag1#2#3# 4#5# Gem Std
Presentatie v.d. docent?zeer slecht0 slecht 1matig 6goed 17 zeer goed 0 3.7 0.6
Moeilijkheid v.d. stof?zeer moeilijk4 moeilijk12redelijk8vrij gemakkelijk 0zeer gemakkelijk 02.20.7
Kwaliteit v.h. lesmateriaal?onbegrijpelijk0 onduidelijk2matig12duidelijk 10zeer duidelijk03.30.6
Heeft SRT je belangstelling gestimuleerd?nauwelijks 0 enigszins2matig 3sterk 14 zeer sterk 53.90.8
Verhouding studielast/ studiepunten?veel te weinig stp 3vrij weinig stp11goed10 vrij veel stp0veel teveel stp0 - -
Aansluiting bij voorkennis?zeer slecht 1 slecht5matig8goed10 uitstekend0 3.1 0.9
Veel geleerd bij SRT?zeer weinig 0 weinig 0matig 3veel 18 zeer veel 34.0 0.5
Hoorcollege zinvol?totaal overbodig0 vrij nutteloos0redelijk8vrij nuttig 11zeer zinvol 53.90.7
Werkcollege zinvol?totaal overbodig0 vrij nutteloos0redelijk3vrij nuttig 12zeer zinvol 94.30.7

Opmerkingen

Hieronder alle opmerkingen en suggesties die werden gemaakt bij de invulling van de evaluatieformulieren in het voorjaar van 2000.

Dank aan de 24 studenten die het evaluatieformulier hebben ingevuldEVALUATIE SPECIALE RELATIVITEITSTHEORIE - najaar 2000

Voor vergelijking met de voorgaande jaren zijn de resultaten omgezet naar de oude volgorde van vragen. Merk verder op dat nu het college in het eerste (ipv. het tweede) semester werd aangeboden.
Vraag1#2#3# 4#5# Gem Std
Presentatie bij dit onderdeel? slecht 1 onvoldoende 4 redelijk 10 goed 12 uitstekend1 3.3 0.9
Moeilijkheid v.d. stof? zeer moeilijk7 vrij moeilijk17 redelijk3 vrij gemakkelijk 1 zeer gemakkelijk 0 1.90.7
Kwaliteit v.h. schriftelijke materiaal? slecht4 onvoldoende3 redelijk8 goed13 uitstekend1 3.11.1
Heeft SRT je belangstelling gestimuleerd? nauwelijks 0 enigszins1 matig 7 sterk 18 zeer sterk 2 3.80.6
Verhouding studielast/ studiepunten? erg weinig stp3 vrij weinig stp14 precies goed12 vrij veel stp0 veel teveel stp0 2.3 0.7
Aansluiting bij voorkennis? slecht 5 onvoldoende9 matig5 goed7 uitstekend2 2.7 1.2
Veel geleerd bij SRT? erg weinig 0 vrij weinig 1 gemiddeld 3 vrij veel 18 erg veel 7 4.1 0.7
Hoorcollege zinvol? totaal overbodig3 vrij nutteloos1 redelijk6 vrij nuttig13 zeer zinvol 4 3.51.1
Werkcollege zinvol? totaal overbodig0 vrij nutteloos3 redelijk4 vrij nuttig 8 zeer zinvol 13 4.11.0
Opzet studieonderdeel? slecht1 onvoldoende4 redelijk15 goed8 uitstekend 0 3.1 0.8

Opmerkingen

Hieronder alle extra opmerkingen (uitgezonderd welke nog eens herhalen wat werd aangekruisd) en suggesties die werden gemaakt bij de invulling van de evaluatieformulieren in het najaar van 2000. Het aantal assistenten was juist dit najaar al uitgebreid! Bij een goede voorbereiding door de studenten, vooraf aan een werkcollege, zal 2 middagen voldoende zijn. De praktijk leert ook dat een kwart van het cijfer laten bepalen door een huiswerktentamen een prima instrument is -- de echte toetsing wordt voldoende gegarandeerd door het tentamen zelf.

Dank aan de 29 studenten die het evaluatieformulier hebben ingevuldEVALUATIE SPECIALE RELATIVITEITSTHEORIE - najaar 2001

Voor vergelijking met de voorgaande jaren zijn de resultaten omgezet naar de oude volgorde van vragen. Merk verder op dat nu het college in het eerste (ipv. het tweede) semester werd aangeboden.
Vraag1#2#3# 4#5# Gem Std
Presentatie bij dit onderdeel? slecht 0 onvoldoende 2 redelijk 7 goed 8 uitstekend1 3.4 0.8
Moeilijkheid v.d. stof? zeer moeilijk5 vrij moeilijk7 redelijk4 vrij gemakkelijk 1 zeer gemakkelijk 0 2.10.9
Kwaliteit v.h. schriftelijke materiaal? slecht0 onvoldoende4 redelijk5 goed7 uitstekend1 3.30.9
Heeft SRT je belangstelling gestimuleerd? nauwelijks 0 enigszins0 matig 4 sterk 13 zeer sterk 0 3.80.4
Verhouding studielast/ studiepunten? erg weinig stp2 vrij weinig stp11 precies goed4 vrij veel stp0 veel teveel stp0 2.1 0.6
Aansluiting bij voorkennis? slecht 2 onvoldoende4 matig6 goed3 uitstekend2 2.9 1.2
Veel geleerd bij SRT? erg weinig 0 vrij weinig 1 gemiddeld 5 vrij veel 10 erg veel 2 3.7 0.7
Hoorcollege zinvol? totaal overbodig0 vrij nutteloos1 redelijk5 vrij nuttig8 zeer zinvol 3 3.80.8
Werkcollege zinvol? totaal overbodig0 vrij nutteloos1 redelijk2 vrij nuttig 9 zeer zinvol 4 3.80.8
Opzet studieonderdeel? slecht0 onvoldoende3 redelijk7 goed6 uitstekend 1 3.3 0.8

Opmerkingen

Hieronder alle extra opmerkingen en suggesties die werden gemaakt bij de invulling van de evaluatieformulieren in het najaar van 2001. Aangaande het "zelf doen" bij de werkcolleges: De assistenten krijgen uitdrukkelijk de opdracht opgaven niet op het bord voor te maken, maar om je te helpen als je vast komt te zitten. Van "zelf doen" leer je veel meer over de methodiek om een opgave te maken, en krijg je meer inzicht in de stof. Ten slotte: uitwerkingen kwamen via het web beschikbaar, nadat ze op het werkcollege waren behandeld.

Dank aan de 18 studenten die het evaluatieformulier wel hebben ingevuld

De helft heeft het evaluatieformulier wat later ingeleverd, beide sets zijn hier nu samengevoegd.