REGELING (HUISWERKDEEL)TENTAMEN - SRT najaar 2001

Het huiswerkdeeltentamen bestaat uit 5 opgaven. Voor ieder van de 5 opgaven is 0,5 punten te verdienen, die men voor het tentamen van 17 december 2001 en voor het hertentamen van 28 januari 2002 kan laten meetellen (daarna, dus ook voor een laatste herkansing in augustus, komen de punten van het huiswerkdeeltentamen te vervallen).

Als U het huiswerkdeeltentamen laat meetellen hoeft U op het tentamen maar 3 opgaven te maken. Diegenen die niet aan het huiswerkdeeltentamen hebben deelgenomen maken een 4e opgave. Voor ieder van deze opgaven is 2,5 punten te verdienen. Door het inleveren van de 4e opgave (voor diegenenen die aan het huiswerkdeeltentamen hebben deelgenomen) komt automatisch het resultaat van het huiswerkdeeltentamen te vervallen.

Inlevering van de opgaven voor het huiswerkdeeltentamen geschiedt in twee delen. Het eerste deel op het college van dinsdag 20 november, na de werkgroepmiddag van de voorgaande vrijdag. Nagekeken werk wordt teruggegeven op het college van 27 november. Het tweede deel moet ingeleverd worden op dinsdag 11 december bij een van de assistenten en nagekeken werk wordt teruggegeven op het vragenuur, op vrijdag 14 december (vanaf 9h in de De Sitter zaal). De in te leveren opgaven worden aan het eind van iedere werkgroepmiddag bekendgemaakt.

In te leveren opgaven huiswerkdeeltentamen: