Resultaten SRT voorjaar 1998 (1999, vj.2000, nj.2000, 2001)

In 1998 hebben in totaal 44 studenten aan een (of meerdere) tentamens deelgenomen, waarvan er 32 een voldoende (6 of hoger) hebben gehaald. Ter afsluiting van de curcus in 1998: Hieronder de verdeling van de eindcijfers (het hoogste cijfer voor diegenen die aan meerdere tentamens deelnamen).

Cijfer123456 78910 gemiddeld 6,5
Aantal006519 6872 totaal 44


Huiswerk - tentamen 20 maart - hertentamen 8 mei - hertentamen 24 augustus

Resultaat voor de 5 huiswerkopgaven - 1998

Te verdienen waren 2 punten per opgave
Cijfer 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 gemiddeld 7
Aantal 2 3 4 11 12 1 5 totaal 38
7-8 betekent de cijfers tussen 7 (exclusief) en 8 (inclusief).


Dit cijfer kon men mee laten tellen voor een kwart van het eindcijfer door op het tentamen (of het eerste hertentamen) alleen de eerste drie van de vier opgaven in te leveren.

Resultaat voor het tentamen van 20 maart 1998

Te verdienen waren 2,5 punt per opgave
Cijfer123456 78910 gemiddeld 6,2
Aantal125334 3772 totaal 37

Het eindcijfer is vanaf 0,5 naar boven afgerond. Van de 37 deelnemers aan het tentamen, hadden 4 deelnemers geen huiswerk ingeleverd. Van diegenen die huiswerk inleverden hebben er vier opg. 4 ingeleverd. Alleen in één geval leverde dit minder punten dan het huiswerk op (in dat geval maakte dit niet uit voor het eindcijfer). Uit de 38 studenten die huiswerk habben ingeleverd, hebben er 5 niet meegedaan aan het tentamen (huiswerkcijfers 5,5-5,7-6,2-7,0-7,6).

Resultaat voor het hertentamen van 8 mei 1998

Te verdienen waren 2,5 punt per opgave
Cijfer123456 78910 gemiddeld 5,2
Aantal003404 3100 totaal 15

Het hertentamen had 15 deelnemers. Daarvan hadden 5 niet aan het tentamen meegedaan. Van die 5 (cijfers: 3-6-7-7-8) hadden 4 een huiswerkcijfer staan, waarvan één het niet heeft gehaald. Van de resterende 10 deelnemers, die ook aan het tentamen deelnamen en daar een onvoldoende haalden, hebben er 4 nu een voldoende, (cijfers: 6-6-6-7; niemand had voor het hertentamen een lager cijfer dan voor het tentamen). Er zijn dus 11 onvoldoendes (minder dan 6) en 31 voldoendes (meer dan 5), gerekend over het tentamen en hertentamen samen.

Resultaat voor het hertentamen van 24 augustus 1998


In totaal hebben 5 studenten aan dit hertentamen deelgenomen, waarvan er een zich heeft teruggetrokken. De cijfers - 3, 3, 4 en 6 - vormen het (wat magere) resultaat. Een persoon heeft aan beide vorige tentamens deelgenomen (driemaal is scheepsrecht, gefeliciteerd met de 6). Twee personen hebben aan geen van beide eerdere tentamens deelgenomen.

Correlaties tussen de tentamen- en huiswerkcijfers


Hieronder staat de verdeling van de tentamencijfers voor de 33 deelnemers die huiswerk hebben ingeleverd, alsmede de correlatie met het huiswerkcijfer (eerst zonder de resultaten van het hertentamen mee te nemen).

Cijfer123456 78910 gemiddeld 6,7
Aantal013334 3772 totaal 33

Nu volgt de verdeling van de cijfers voor de 37 deelnemers die huiswerk hebben ingeleverd, na samenvoeging van de resultaten voor het tentamen en het eerste hertentamen, alsmede de correlatie met het huiswerkcijfer.

Cijfer123456 78910 gemiddeld 7
Aantal003317 6872 totaal 37

Er is veel uit de twee figuren af te lezen. De conclusie is duidelijk!


Resultaten SRT voorjaar 1999 (1998, vj.2000, nj.2000, 2001)

In 1999 hebben in totaal 36 studenten aan een (of meerdere) tentamens deelgenomen, waarvan er 33 een voldoende (6 of hoger) hebben gehaald. Hieronder de verdeling van de eindcijfers (het hoogste cijfer voor diegenen die aan meerdere tentamens deelnamen).

Cijfer123456 78910 gemiddeld 7,1
Aantal0001210 9761 totaal 36


tentamen 29 maart - hertentamen 27 mei - hertentamen 2 augustus

Resultaat voor het tentamen van 29 maart 1999

Te verdienen waren 2,5 punt voor ieder van de 4 opgaven

Cijfer123456 78910 gemiddeld 5,4
Aantal017755 3250 totaal 35


Cijfers worden vanaf 0.5 naar boven op hele cijfers afgerond.

De belangrijkste obstakels die optraden bij het maken van het tentamen:

Bij opgaven 1 en 2 hebben velen onnodig 2 volle punten verspeeld (0,5 bij 1a en 1,5 bij 2b).

Resultaat voor het hertentamen van 27 mei 1999

Te verdienen waren 2,5 punt voor ieder van de 4 opgaven

Cijfer123456 78910 gemiddeld 6,8
Aantal000224 6511 totaal 21


Bijna iedereen is uit opgaven 2 en 3 gekomen, die resp. over de tweelingenparadox en het Dopplereffect gingen. Opgave 1b, over de schijnbare "lichtkrans" bij een oplichtende bolschil, gaf de meeste problemen. Het hertentamen is dus in het algemeen goed gemaakt!

Resultaat voor het hertentamen van 2 augustus 1999


Er hebben slechts twee studenten aan deze laatste herkansing voor 1999 deelgenomen. Een is op een 5 blijven staan, de ander heeft een 4 opgehaald naar een 6.


Resultaten SRT voorjaar 2000 (1998, 1999, nj.2000, 2001)

In het voorjaar van 2000 hebben in totaal 36 studenten aan een (of meerdere) tentamens deelgenomen, waarvan er 31 een voldoende (6 of hoger) hebben gehaald. Hieronder de verdeling van de eindcijfers (het hoogste cijfer voor diegenen die aan meerdere tentamens deelnamen).

Cijfer3,54,04,55,06,0 6,57,07,58,08,5 9,09,5 gemiddeld 6,8
Aantal101358 653221 totaal 36


tentamen 17 april - hertentamen 30 mei - hertentamen 14 augustus

Resultaat voor het tentamen van 17 april 2000

Te verdienen waren 2,5 punt voor ieder van de 4 opgaven. In plaats van opgave 4 heeft men een huiswerkdeeltentamen van 5 opgaven mee kunnen laten tellen.

Cijfer4,04,55,06,06,5 7,07,58,08,59,0 9,5 gemiddeld 6,3
Aantal156364 33111 totaal 34


Het cijfer is afgerond op halve cijfers. Twee mensen hebben het huiswerkcijfer laten vallen en inderdaad met opgave 4 hun cijfer verbeterd. De overige huiswerkcijfers waren 1,9 of hoger (uit 2,5). Er waren 12 onvoldoendes van de 34 deelnemers. Van de 6 mensen die geen huiswerktentamen hebben ingeleverd hadden er 4 een onvoldoende. De huiswerkopgaven waren: de extra opgaven 5, 6, 7, 9 en opgave 3 van het oefententamen.

Het tentamen is redelijk goed gemaakt. Alleen opgave 3b gaf nogal wat problemen. Bij opgave 1a hebben nogal wat mensen vergeten de Lorentz contractie van de horizontale projecties van de schuine zijden mee te nemen. Bij opgave 2 waren er helaas mensen die de relativistische energie gelijk stellen aan m c2+m v2/2. Dit geldt uiteraard alleen voor snelheden veel kleiner dan c, wat in deze opgave zeker niet het geval is.


Resultaat voor het hertentamen van 30 mei 2000

Te verdienen waren 2,5 punt voor ieder van de 4 opgaven. In plaats van opgave 4 heeft men een huiswerkdeeltentamen van 5 opgaven mee kunnen laten tellen.

Cijfer3,54,04,55,06,0 6,57,07,58,08,5 9,0 gemiddeld 6,1
Aantal110112 21010 totaal 10


Men had de meeste problemen met opgave 3. Voor een massaloos deeltje is E=pc. Men kan niet de formules van een massief deeltje nemen en dan de rustmassa gelijk aan nul stellen (de totale energie kan natuurlijk niet gelijk aan nul zijn). In opgave 1b hebben de meesten bij het bepalen van de snelheid niet meegenomen dat de hoek ook van de tijd afhangt.

Resultaat voor het hertentamen van 14 augustus 2000


Er hebben twee studenten aan deze laatste herkansing deelgenomen. De cijfers waren een 6 en 7,5.


Resultaten SRT najaar 2000 (1998, 1999, vj.2000, 2001)

In het najaar van 2000 hebben in totaal 51 studenten aan een (of meerdere) tentamens deelgenomen, waarvan er 45 een voldoende (6 of hoger) hebben gehaald. Hieronder de verdeling van de eindcijfers (het hoogste cijfer voor diegenen die aan meerdere tentamens deelnamen).

Cijfer2,02,53,03,54,0 4,55,06,06,57,0 7,58,08,59,09,5 gemiddeld 7,0
Aantal11001 21787 211532 totaal 51


Huiswerk - tentamen 18 december - hertentamen 6 februari 2001 - hertentamen 14 augustus 2001

Resultaat huiswerkdeeltentamen, najaar 2000

Voor ieder van de 5 opgaven was 0,5 punt te verdienen

Cijfer (X 4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gemiddeld 7,5
Aantal 2 2 2 0 2 1 9 3 18 1 totaal 40
7 betekent de cijfers tussen 7 (inclusief) en 8 (exclusief).
Zes studenten hebben deel II en een student heeft deel I niet ingeleverd.


Resultaat voor het tentamen van 18 december 2000

Te verdienen waren 2,5 punt voor ieder van de 4 opgaven. In plaats van opgave 4 heeft men een huiswerkdeeltentamen van 5 opgaven mee kunnen laten tellen.

Cijfer2,53,03,5 4,04,55,06,06,5 7,07,58,08,59,0 9,5 gemiddeld 6,5
Aantal110 435755 19431 totaal 49


Het cijfer is afgerond op halve cijfers. Vijf mensen hebben het huiswerkcijfer laten vallen en drie daarvan hebben inderdaad met opgave 4 hun cijfer verbeterd. Van de 11 mensen die geen huiswerktentamen hebben ingeleverd hadden er 4 een voldoende. Er waren in totaal 14 onvoldoendes van de 49 deelnemers. Met een 6,5 gemiddeld is het tentamen dus goed gemaakt. De lastigste opgave was 3b.

Resultaat voor het hertentamen van 6 februari, 2001

Te verdienen waren 2,5 punt voor ieder van de 4 opgaven. In plaats van opgave 4 heeft men een huiswerkdeeltentamen van 5 opgaven mee kunnen laten tellen.

Cijfer2,02,53,03,5 4,04,55,06,06,5 7,07,58,08,59,0 9,5 gemiddeld 5,8
Aantal1001 310322 10101 totaal 16


Het cijfer is afgerond op halve cijfers. Drie mensen hebben het huiswerkcijfer laten vallen en inderdaad met opgave 4 hun cijfer verbeterd. Van de 8 mensen die geen huiswerktentamen hebben ingeleverd hadden er 4 een voldoende. Twee mensen hebben na een 6 nogmaals tentamen gedaan. Er waren in totaal 6 onvoldoendes van de 16 deelnemers. Het hertentamen, naar onze inschatting zeker niet moeilijker dan het tentamen, is middelmatig gemaakt.

Resultaat voor het hertentamen van 14 augustus 2001


Er hebben drie mensen meegedaan met als cijfers 6,5 (was 4,5), 8 (was 4) en 8.


Resultaten SRT najaar 2001 (1998, 1999, vj.2000, nj.2000)

In het najaar van 2001 hebben in totaal 51 studenten aan een (of meerdere) tentamens deelgenomen, waarvan er 40 een voldoende (6 of hoger) hebben gehaald. Hieronder de verdeling van de eindcijfers (het hoogste cijfer voor diegenen die aan meerdere tentamens deelnamen).

Cijfer2,02,53,03,54,0 4,55,06,06,57,0 7,58,08,59,09,5 10 gemiddeld 6,4
Aantal10213 2214102 32610 2 totaal 51


Huiswerk - tentamen 17 december - hertentamen 28 januari 2002 - hertentamen 19 augustus 2002

Resultaat huiswerkdeeltentamen, najaar 2001

Voor ieder van de 5 opgaven was 0,5 punt te verdienen

Cijfer (X 4)123456 7 8 9 10gemiddeld 7,4 (6,5)
Aantal0 (1)0 (1)0 (3)2 (5)3 (3)3 (3)10 (10)6 (6)3 (3)1 (1) totaal 28 (36)

Tussen haakjes inclusief diegenen die deel I (1X) of deel II (7X) niet hebben ingeleverd.
7 betekent de cijfers tussen 7 (inclusief) en 8 (exclusief).


Resultaat voor het tentamen van 17 december 2001

Te verdienen waren 2,5 punt voor ieder van de 4 opgaven. In plaats van opgave 4 heeft men een huiswerkdeeltentamen van 5 opgaven mee kunnen laten tellen.

Cijfer2,03,04,0 4,55,06,06,5 7,07,58,08,59,0 10 gemiddeld 5,9
Aantal245 34941 21422 totaal 43


Het cijfer is afgerond op halve cijfers. Acht mensen hebben het huiswerkcijfer laten vallen en vier daarvan hebben inderdaad met opgave 4 hun cijfer verbeterd. Van de 15 mensen die alleen een deel, of geen huiswerktentamen hebben ingeleverd hadden er maar liefst 11 een onvoldoende en de andere 4 een (zeer magere) 6. Het loonde zich dus om het huiswerkdeeltentamen in zijn geheel te hebben ingeleverd. Het gemiddelde van een 5,9 voor dit tentamen is wat aan de lage kant, anderzijds waren er juist ook veel hoge cijfers. De lastigste opgave was 3a. Van de 43 deelnemers hebben 25 het tentamen gehaald.

Resultaat voor het hertentamen van 28 janruari 2002

Te verdienen waren 2,5 punt voor ieder van de 4 opgaven. In plaats van opgave 4 heeft men een huiswerkdeeltentamen van 5 opgaven mee kunnen laten tellen.

Cijfer3,54,04,55,06,0 6,57,07,58,08,5 gemiddeld 6,0
Aantal111236 1011 totaal 17


Het cijfer is afgerond op halve cijfers. Negen mensen hebben een onvoldoende opgehaald naar een voldoende. Drie mensen hebben het huiswerkcijfer laten vallen en inderdaad met opgave 4 hun cijfer verbeterd (alle drie hebben een voldoende gehaald). Van de 17 deelnemers haden er 5 een onvoldoende (een daarvan had niet aan het eerste tentamen deelgenomen). In totaal waren er voor beide tentamens 47 deelnemers (gemiddeld cijfer 6,4), waarvan 37 het nu gehaald hebben. Voor deze herkansing gaf opgave 3 over het Kaon verval de meeste problemen. Bij opgave 2 verslikten een aantal zich door snelheden niet relativistisch op te tellen.

Resultaat voor het hertentamen van 19 augustus 2002


Er hebben vier mensen meegedaan met als cijfers 4, 6, 6 en 7,5.