College Proefstuderen voor 5-6 VWO klassen

Einstein's Relativiteitstheorie

Pierre van Baal, Instituut-Lorentz voor Theoretische Natuurkunde


Het proefcollege van één uur (delen I+IV) was afgestemd op leerlingen in de hoogste klassen van het VWO, met daarbij aansluitend een set van drie opgaven. Leerlingen die 27 april 1999 en 24 februari 2000 deelnamen aan de dag "Proefstuderen op de Leidse Universiteit", waren in de meerderheid enthousiast om op deze manier wat nieuws te leren.

Dit materiaal is in augustus 2000 uitgebreid met een bespreking (delen II+III) van E=mc2 en zo opgezet dat het ook in de vorm van een gastles gepresenteerd kan worden. Deel I is een eerste kennismaking, geschikt voor één enkele les. De opgaven zijn hierop afgestemd. Geschikte combinaties voor twee lesuren zijn: I+IV en I+II. De hele stof vraagt drie (met de opgaven vier) lesuren. Hier is de site met de tekst van de gastles te vinden.