Thomas van Aquino, Summa Theologiae

Theologische Summa

Nederlandse vertaling door een groep Dominicanen, Antwerpen, 1927-1943
Update: Vic Mortelmans heeft de ingescande tekst gecorrigeerd en op zijn website geplaatst.