Thomas van Aquino, Summa Theologiae

Theologische Summa

Nederlandse vertaling door een groep Dominicanen, Antwerpen, 1927-1943